پتروشیمی

حوزه پتروشیمی به عنوان یکی از ارکان اصلی در صنعت نفت و گاز، به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی کشور به شمار می‏‌رود و به‌عنوان یکی از صنایع اثرگذار در راستای کاهش خام فروشی نفت و همچنین ارزآوری قابل توجه، همواره مورد توجه مسئولین بوده است. تمرکز اصلی شرکت سرمایه گذاری ایران در این حوزه بر ایجاد زنجیره ارزش کامل صنعت درون گروه بوده است.

شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان یکی از مهمترین شرکت‌های مشمول سیاست‌های اصل ۴۴ در صنعت پتروشیمی، به شرکت سرمایه‏ گذاری ایران واگذار گردید و به عنوان نقطه عطف مجموعه جهت رشد و بالندگی عمل نمود به گونهای که تنها در سال ۱۳۹۴، حدود ۴ میلیون تن انواع محصولات پلیمری، شیمیایی، مایعات گازی و مواد وابسته را به بیش از ۳۵ کشور جهان صادر نموده است. فعالیت‌های شرکت سرمایه گذاری ایران در حوزه پتروشیمی به سرعت توسعه یافته و در حال حاضر ۵ شرکت تخصصی تولیدی و بازرگانی متعلق به سرمایه گذاری ایران در این حوزه مشغول به فعالیت هستند و شرکت‌های متعدد دیگر در حوزه پشتیبانی و ارائه خدمات به این حوزه فعال شدهاند. باتوجه به زیرساخت‌های به وجود آمده در این حوزه و نظر به همپوشانی عمده خدمات این حوزه در بخش بازرگانی، حمل و نقل و همچنین تامین قطعات، نگهداری و تعمیرات، تمرکز خدمات لجستیکی و بازرگانی جهت ایجاد سینرژی در دستور کار مجموعه قرار گرفته است.