شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا (سهامی خاص)

شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا به‌عنوان بازوی اصلی شرکت سرمایه‌گذاری نیرو در حوزۀ تولید برق و به‌‌منظور ورود به بازارهای ملی و منطقه‌ای و صادرات نیروی برق تأسیس گردیده است. با هدف تأمین ۵٬۰۰۰ مگاوات نیروی برق در یک برنامۀ ده ساله، شامل ۴٬۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی و همچنین ۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌های تجدید پذیر در اقصی نقاط کشور؛ شرکت توسعۀ مدیریت نیروگاهی ایرسا اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال حوزه انرژی و نیروگاهی نموده است تا با جذب منابع مالی داخلی و خارجی مناسب بتواند به شرکتی اثرگذار در این حوزه تبدیل گردد.

این شرکت مالکیت چندین شرکت فعال در حوزۀ انرژی را برعهده داشته که نیروگاه‏ها و پروژه‏های مهمی را در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران مدیریت می‌کنند.