بانکی و بازار سرمایه

حوزۀ بانکداری و سرمایه گذاری

  • بانک ایران زمین
  • شرکت آرمان نیکو سگال
  • شرکت توسعۀ اقتصادی آرین
  • شرکت آی‌اف‌اس کیش
  • شرکت بهداد آتیه‌ساز ایرانیان