شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی در سال ۱۳۷۶ به‌منظور بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات نیروگاهی تأسیس شد و از سال ۱۳۷۷ با بهره‌برداری از نیروگاه‏‌های سیکل ترکیبی خوی و گازی ارومیه، رسماً فعالیت خود را آغاز نمود. مأموریت این شرکت؛ تولید انرژی الکتریکی با بهره‏‌برداری بهینه از واحدهای نیروگاهی در راستای تأمین بخشی از نیاز شبکۀ سراسری، و نیز ارائۀ خدمات فنی و مهندسی است.

این شرکت در حال حاضر بهره‌برداری از نیروگاه‏ «سیکل ترکیبی ارومیه» به قدرت اسمی ۱٬۱۲۴ مگاوات، نیروگاه «سیکل ترکیبی خوی» به قدرت اسمی ۳۵۰ مگاوات، نیروگاه «گازی ارومیه» به قدرت اسمی ۶۰ مگاوات و نیروگاه «سیکل ترکیبی شوباد (کهنوج)» به قدرت اسمی ۴۸۴ مگاوات را در دست دارد که قدرت منصوبه نیروگاه‏‌های تحت بهره‌بردای شرکت را در مجموع به بیش از ۲٬۰۰۰ مگاوات می‌رساند.