شرکت توسعه انرژی غرب (سهامی خاص)

شرکت توسعه انرژی غرب در مهرماه سال ۱۳۹۴ با سرمایه اولیۀ ۲۰۰ میلیارد ریال تأسیس گردیده است. مأموریت این شرکت احداث و بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۵۰ مگاواتی در استان کرمانشاه، شهرستان گیلانغرب با حجم سرمایه‌گذاری ۳۳۰ میلیون یورو بوده است.