شرکت ساتراپ گستر نیرو

شرکت ساتراپ گستر نیرو یکی از شرکت‏‌های فرعی شرکت سرمای ه‏گذاری نیرو است که با هدف مطالعه، طراحی و اجرای عملیات ساختمانی مربوط به پروژه‌های توسعه صنعتی در حوزۀ انرژی تأسیس شده است. باتوجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده برای این شرکت، ورود به ساخت پروژه‌های ساختمانی و مشارکت در احداث شهرک‏‌های مسکونی و گردشگری نیز در دستور کار این شرکت است که در این خصوص، ساخت یک مجتمع تجاری در شهرستان نور در دست اجراست.