معادن

این بخش از حوزه سرمایه گذاری، به عنوان یکی از محورهای جدید مورد توجه سهامداران قرار گرفته و با توجه به پتانسیل‌های موجود در بدنه گروه، شرکت سرمایه گذاری ایران طرح‌ریزی ورود و توسعه فعالیت‌ها در این حوزه را در اولویت برنامه‏‌های خود قرار داده است.

اولین اقدام در این راستا، خرید سهام شرکت امید سرمایه حافظ است که سهامدار عمده شرکت تجارت معدنی رفاه بوده و به صورت تخصصی در حوزه استخراج فعالیت می‌‏کند. بسط و توسعه طرح‌‏ها در این حوزه با اولویت استخراج و فرآوری معادن خواهد بود و برای پوشش سایر خدمات صنعت، ظرفیت‌های موجود و دانش قابل اتکا در حوزه انرژی و پتروشیمی به‏کار گرفته خواهد شد.

 

  • شرکت امید سرمایه حافظ
  • شرکت تجارت معدنی رفاه