اخبار

دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

بدینوسیله از کلیۀ سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری ایران (سهامی خاص) به شمارۀ ثبت ۲۸۶۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ دعوت می‌شود که در جلسۀ مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده که در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹ به نشانی: تهران، خیابان …

دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

شرکت سرمایه‌گذاری ایران به هجمه‌های سیاسی در خصوص نحوۀ واگذاری ۱۰ سال قبل شرکت بازرگانی پتروشیمی پاسخ داد به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری ایران، این شرکت در اطلاعیه‌ای نسبت به برخی هجمه‌های سیاسی اخیر در خصوص واگذاری شرکت …