لجستیک و بازرگانی

باتوجه به مأموریت تعریف شده برای شرکت سرمایه گذاری ایران، تمرکز این شرکت بر اجرای طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌برداری در صنایع مادر است. بر این اساس و برای ابقای ارزش افزوده ناشی از خدمات جانبی مورد نیاز، پوشش کلیه نیازمندی‌های تولید، بهره‌برداری و ارائه خدمات به صنایع و ایجاد سینرژی میان شرکت‌های فعال در صنایع متفاوت، حوزۀ لجستیک و بازرگانی در شرکت سرمایه گذاری ایران در قالب سه رشته فعالیت حمل و نقل، تجارت بین الملل و صنایع تبدیلی مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

همچنین برای ارتقای بهره‌وری و مدیریت تعاملات بین المللی، دفاتر و شعب مختلفی در اقصی نقاط دنیا راه اندازی شده است که عمده تمرکز در آنها، بازاریابی و فروش محصولات، مذاکره و تأمین قطعات و نیازمندی‌ها و همچنین مدیریت منابع خارج از کشور ‌است.