شرکت توربین بادی آبان (سهامی خاص)

شرکت توربین بادی آبان با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریالی فعالیت خود را با هدف مشارکت در تولید انرژی برق از منابع تجدیدپذیر انرژی آغاز نموده است. با توجه به سابقۀ فعالیت‏‌ها در این عرصه، توانایی‌‏ها و منابع طبیعی، شرکت توربین بادی آبان قدم اول خویش را در زمینۀ طراحی، تجهیز و احداث نیروگاه‌‏های بادی پایه گذاری نمود. این شرکت درحال اجرای پروژۀ نیروگاه ۵۰ مگاواتی متشکل از ۲۰ عدد توربین در تاکستان قزوین است.