شرکت کشتیرانی پارس (سهامی خاص)

این شرکت با هدف حمل و نقل دریایی مواد شیمیایی، گازها و قیر در سال ۲۰۰۵ با مشارکت شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی و PCC تأمین و هم اکنون عهده‌دار حمل دریائی بخشی از محصولات صادراتی کشور است.