شرکت PCC FZE

شرکت بازرگانی پتروشیمی FZE

این شرکت در سال ۱۹۹۸ با هدف بازاریابی و فروش انواع محصولات شیمیایی و پتروشیمی در حوزۀ جنوبی خلیج فارس، خاورمیانه و آفریقا تاسیس شده است.

دفتر هند:

دفتر PCC در هند که زیرشاخۀ PCC FZE محسوب می‌شود از سال ۱۹۹۸ تأمین و مسئولیت تجارت در عرصۀ محصولات پتروشیمی در بازار پررونق هند را برعهده دارد.