شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در سال ۱۳۷۰ و همزمان با توسعۀ روزافزون صنایع پتروشیمی، با هدف ارائه خدمات حمل و نقل جاده‌ای تأسیس و از مردادماه سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را شروع نموده است. این شرکت در راستای پاسخگویی به نیاز های روزافزون صنعت و به موازات برنامه‌های توسعه‌ای و با اتکا به شناخت، تجارب، تخصص و دانش مدیران و کارکنان خود از کلیۀ مراحل عملیات حمل پس از تولید محصول تا صادرات آن الزاماً خود را مجهز به تجهیزات ویژۀ حمل، از جمله محمولات خطرناک نمود و گسترۀ فعالیت جغرافیایی خود را به مراکز تولید محصولات پتروشیمی و صنایع بالادستی و پایین دستی در سطح کشور توسعه داد.