اخبار رویداد

دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

بدینوسیله از کلیۀ سهامداران شرکت سرمایه‌گذاری ایران (سهامی خاص) به شمارۀ ثبت ۲۸۶۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ دعوت می‌شود که در جلسۀ مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده که در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۹ به نشانی: تهران، خیابان …