پیام مدیرعامل

محمدرضا امینی - مدیرعامل

بی‌شک رمز موفقیت شرکت‌ها در شرایط بحرانی و حصول به موفقیت و اهداف تعیین شده؛ برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تدابیر به‌موقع و اخذ تصمیماتی است که در شرایط فعلی بتواند زمینه‌ساز رشد شرکت را فراهم آورد. در طول سالیان متمادی شرکت سرمایه گذاری ایران همواره با مصایب و مشکلات فراوانی دست به گریبان بوده است، لیکن بواسطه رویکرد اشاره شده موفق گردید تاکنون به سلامت از گذرگاه‌های موجود عبور نماید و هرساله تلاش گردیده که با اتخاذ تدابیر جدید و طرح‌های نو، از آسیب‌ها و آفت‌های محیطی و اقتصادی به سلامت عبور نماید.

ضمن تاکید بر نقش کلیدی و حیاتی سهامداران، اذعان می دارد که حمایت آنان در سال‌های اخیر و پشتیبانی شما عزیزان از مدیران اجرایی و کارکنان گروه، زمینه‌ساز اصلی موفقیت‌های حاصله بوده است و موجبات دلگرمی مجموعۀ همکاران را در گروه فراهم می‌آورد. از این‌رو جا دارد از این حمایت بی‌شائبۀ شما عزیزان تشکر و قدردانی نموده و تقاضا نمایم که همچنان ما را از حمایت‌های خود بی نصیب نگذارید.

محمدرضا امینی - مدیر عامل