بانکی و بازار سرمایه

باتوجه به ضرورت کارآیی مالی در هر نهاد سرمایه گذاری و به دلیل تنوع فعالیت‌ها و حجم بالای مراودات مالی و جریان نقدی در گروه سرمایه گذاری ایران، این شرکت با هدف تأمین مالی از منابع مختلف از محل بانک‌ها و بازار سرمایه و افزایش بهره‌وری مالی منابع در اختیار، فعالیت در حوزه بانکداری و بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار داده است.

از مهم‌ترین مزایای ورود به این حوزه ایجاد امکان ورود به صنعت بیمه جهت پوشش ریسک عملیات شرکت‌های تابعه است. لذا سرمایه گذاری در صنعت بیمه علاوه بر ابقای ارزش افزوده ناشی از این خدمات در مجموعه، امکان مدیریت بهتر ریسک‌های عملیاتی هم در حوزه تولید و هم در حوزه حمل و نقل و خدمات نگهداری و تعمیرات را به وجود ‌می‌آورد.