ترکیب سهامداران شرکت سرمایه گذاری ایران

هیأت مدیره برای اصلاح ساختار مالی و بالا بردن درجه اعتبار مالی شرکت برای ورود به طرح های جدید، کلیات افزایش سرمایه تا سقف نه هزار (۹۰۰۰) میلیارد ریال را از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی تصویب نمود که به شرح ذیل اجرایی گردید:
طی نامه شماره ۲۹۸۲۵۹ در تاریخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۳ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد ریال مورد تایید قرار گرفت و سرمایه شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱؍۶؍۱۳۹۶ مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۵ میلیارد سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) با نام که تماماً پرداخت گردید و به ثبت رسید.
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰؍۵؍۱۳۹۷ و اجازه مجمع فوق العاده ۱۰؍۸؍۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۸۴۰۷ / ۱۲۲ مورخ ۳۰؍۵؍۱۳۹۷ و شماره ۳۵۲۶۲ / ۱۲۲ مورخ ۸؍۳؍۱۳۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال به ۹۰۰۰ میلیارد ریال، منقسم به ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت گردیده و با نام می‌باشد.